Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

801 199 990

(czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00)

Infolinia Stowarzyszenia KARAN
(problemy narkotykowe)

800 120 289

(czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-17.00)

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - "Niebieska Linia"

800 120 002   

(czynny przez całą dobę)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

(czynny codziennie w godzinach 12.00-2.00)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

(całodobowa infolinia)

POMARAŃCZOWA Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

801 140 068

(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00)

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

(22) 425 98 48

(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, w soboty w godzinach 15:00-17:00)

800 70 22 22 

(całodobowa infolinia)

Komitet Ochrony Praw Dziecka

(22) 831 24 29

(czynny wtorek w godzinach 9.00-18.00

pon., śr., czw., pt. w godzinach 9.00-14.00)

Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste

(22) 728 64 35

(codziennie w godzinach 21.00-4.00, wtorek w godzinach 9.00-17.00)

Telefon zaufania Poradni Profilaktyki
i Terapii Uzależnień Monar

(22) 823 65 31

(czynne w godzinach 9.00-21.00)

Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku

(22) 628 11 91

(od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-12.00)

Antydepresyjny Telefon Zaufania
Centrum ITAKA

(22) 654 40 41

(poniedziałek, czwartek w godzinach 17.00-20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania dla Kobiet Doświadczających Przemocy w Rodzinie

600 07 07 17

(codziennie, całodobowo)