Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Podprogram 2019

Podprogram 2019

 

PODGROGRAM 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku informuje, że 1 kwietnia 2020 roku przystąpił do realizacji zadań dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2019.

Do programu zostały zakwalifikowane osoby lub rodziny z terenu naszej gminy, spełniające kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej 1.402,00 zł;

- dla osoby w rodzinie 1.056,00 zł.

 

Szczegóły dotyczące programu znajdują się poniżej:

 

Podprogram 2019 - informacje

 

Zasady dotyczące postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego

 

Terminy wydawania żywności