Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Kadra Ośrodka

Kadra Ośrodka

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku:

Agnieszka Midzio - pokój nr 9, tel. (48) 618-05-50 wew. 46

***********************************************************

Dział Pomocy Społecznej

Pracownicy Socjalni:

Agnieszka Pakuła - specjalista pracy socjalnej
pokój nr 10, tel. (48) 618-05-50 wew. 40

Anna Strzecha – pracownik na zastępstwo
pokój nr 10, tel. (48) 618-05-50 wew. 40

Ewa Fokt - pracownik socjalny
pokój nr 11, tel. (48) 618-05-50 wew. 50

Marta Szymańska - starszy pracownik socjalny

Aleksandra Sitarska  - pracownik socjalny
pokój nr 11, tel. (48) 618-05-50 wew. 50

***********************************************************

Dział Świadczeń Rodzinnych

Pracownicy Świadczeń Rodzinnych:

Małgorzata Chochół - inspektor - (świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+) pokój nr 4, tel. (48) 618-05-50 wew. 44

Monika Drabik - inspektor -  (świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+, Karta Dużej Rodziny) pokój nr 4, tel. (48) 618-05-50 wew. 44

Ewelina Jeżak - referent - (świadczenia rodzinne,  świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+) pokój nr 4, tel.(48) 618-05-50 wew. 45

 

(świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+)

***********************************************************

Asystent rodziny

Agata Szczepaniak
pokój nr 11, tel. (48) 618-05-50 wew. 50

***********************************************************

Usługi opiekuńcze

Barbara Gumowska – opiekunka środowiskowa